Prijs:

Lid- Gezinsbond: 95€/kind.
Niet lid-Gezinsbond: 115€/kind.

Betalen:

Gezinssport Mechelen:

BE38 8601 1103 5272
Mededeling: Naam kinderen en groep