Prijs:

Voor iedereen 100€/kind voor 10 lessen

Betalen:

Gezinssport Mechelen:

BE30 0018 3754 0011
Mededeling: Naam kinderen en groep